Tổng quan Chương trình Đào tạo

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

***

 

Chương trình đào tạo cử nhân Ngữ Văn Pháp được tổ chức theo hình thức tín chỉ tích luỹ - sinh viên được yêu cầu tích luỹ tối thiểu 140 tín chỉ. Chương trình đào tạo thường diễn ra trong 8 học kỳ chính (có thể có thêm các học kỳ hè), tập trung vào các phân môn giáo dục đại cương và chuyên ngành.

Các môn học giáo dục đại cương có mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức chung liên quan đến các giá trị nền tảng về triết lý, văn hoá, ngôn ngữ, pháp luật Việt Nam, nhằm củng cố kiến thức về bản sắc Việt Nam. Đồng thời các môn học thuộc khối kiến chung này còn trang bị cho sinh viên phương pháp học đại học và những phương tiện giúp thích ứng với môi trường khác nhau trong xã hội và nghề nghiệp.

Đối với các môn giáo dục chuyên ngành, chương trình đào tạo gồm ba phần cơ bản : đào tạo kỹ năng tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp và Văn học Pháp. Ba lĩnh vực phân môn chính này sẽ được giảng dạy với sự bổ trợ của những học phần khác trong lĩnh vực văn minh, văn hóa, nghệ thuật, dịch thuật...

Cơ cấu đào tạo ứng với mục đích trang bị những kỹ năng tiếng trong giai đoạn hai năm đầu, đồng thời mở ra một triển vọng chuyên sâu về kiến thức ngôn ngữ học, giúp sinh viên hiểu phương thức vận hành và nhận biết các hiện tượng của ngôn ngữ Pháp, từ đó tạo nền tảng cơ bản cho nghiên cứu văn học. Các môn văn học, bên cạnh chức năng hình thành nhãn quan thẩm mỹ, sẽ có vai trò dẫn dắt sinh viên đến những chiều kích nhân văn hiện đại.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp chương trình sau đại học trong và ngoài nước các chuyên ngành ngữ văn Pháp, ngữ văn, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ học so sánh hoặc liên quan đến các lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp, nghề nghiên cứu, biên tập, văn hóa và di sản văn hóa, truyền thông, kịch nghệ.

Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực các nghề nghiệp liên quan: giảng dạy tiếng Pháp, Xuất bản-dịch văn học, văn hoá và di sản, truyền thông-báo chí, biên/phiên dịch, du lịch, văn phòng, đối ngoại, vv.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.