"Le phénomène humain" / "Hiện tượng con người"

Nhân dịp xuất bản tác phẩm bằng tiếng Việt


Pierre Teilhard de Chardin là một học giả rất đặc biệt, vì ngoài việc là một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng với sự tham gia vào khám phá ra người vượn Bắc Kinh năm 1929, ông cũng là một nhà nghiên cứu triết học, thần học và còn là một linh mục Dòng Tên. Cuốn sách “Hiện Tượng Con Người” được xuất bản lần đầu tiên năm 1955, sau khi ông đã mất. Tác phẩm đã gây một tiếng vang lớn trong nhiều năm tiếp đó và những âm hưởng mạnh mẽ của nó vẫn còn cho đến giờ.

"Le phénomène humain" / "Hiện tượng con người"

 PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

18h00 - 10/07/2014 (Jeudi/ Thứ 5)

 Institut d’Echanges Culturels avec la France (IDECAF)

 Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF)

 31 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM


 Entree libre / Vào cửa tự do

 Conférence en vietnamien / Hội thảo bằng tiếng Việt


A l’ocfirion de la publication de cet ouvrage en vietnamienChercheur, paléontologue, Pierre Teilhard de Chardin a participé à la découverte de l'Homme de Pékin en 1929. C’est aussi un philosophe, et théologien dont l’œuvre posthume "Le phénomène humain" eut un fort impact dans le monde dès sa première parution en 1955 et influence toujours les intellectuels.


Nhân dịp xuất bản tác phẩm bằng tiếng ViệtPierre Teilhard de Chardin là một học giả rất đặc biệt, vì ngoài việc là một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng với sự tham gia vào khám phá ra người vượn Bắc Kinh năm 1929, ông cũng là một nhà nghiên cứu triết học, thần học và còn là một linh mục Dòng Tên. Cuốn sách “Hiện Tượng Con Người” được xuất bản lần đầu tiên năm 1955, sau khi ông đã mất. Tác phẩm đã gây một tiếng vang lớn trong nhiều năm tiếp đó và những âm hưởng mạnh mẽ của nó vẫn còn cho đến giờ.


Avec la participation du philosophe et du traducteur Bui Van Nam Son

 Với sự tham gia của triết gia và dịch giả Bùi Văn Nam Sơn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.