Thông tin hồ sơ xét tốt nghiệp

THÔNG TIN VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHOÁ.

  • 1 đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu mới
  • 2 bản sao chứng chỉ quốc phòng, tin học, ngoại ngữ (không cần công chứng)
  • 1 xin huỷ môn học (nếu có)

Lưu ý: Nếu trong bảng điểm đã hiện thị kết quả học quốc phòng thì không cần nộp bản sao chứng chỉ học phần này.


mau don XET TN (dinh kem).doc

Mau don xin huy môn học.doc

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.