Liên hệ Ban biên tập website Khoa


1. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của website đơn vị: 

- Họ và tên: TS PHẠM VĂN QUANG – Trưởng Bộ môn Văn học- Văn hóa

Email: quangpv@hcmussh.edu.vn

 

2. Cán bộ phụ trách hiện nay:

 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỢI / - Điện thoại: 0977 470 977 / Email: nguyenloi@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.