NGUYEN Vu Hung

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGUYỄN Vũ Hưng

Ngày sinh:  14/08/1987    Nơi sinh:  Bình Thuận

Nơi đang công tác: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh                          Chức vụ: Giảng viên

Liên lạc: 01.nguyenvuhung@gmail.com

 


Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

 Từ 2009 đến nay

Đại học Quốc Gia TP.HCM

Giảng viên

Từ 2013 đến nay

CIEP DELF International

Giám khảo

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Thạc sỹ

2013

Université Paris- Sorbonne

Văn học

Luận án: l’Identité dans le théâtre de Samuel Beckett

Thạc sỹ

2012

Université de Rouen

Ngôn ngữ học

Luận án: Le conditionnel et les difficultés dans son usage à l’oral

Đại học

2009

ĐH KHXH&NV

Ngữ văn Pháp

Luận án: La condition humaine dans En attendant Godot de Samuel Beckett

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

  • Lĩnh vực chuyên môn: Văn học
  • Hướng nghiên cứu:

- Văn học thế kỷ 20 và văn học đương đại

- Văn học và các bộ môn nghệ thuật (tạo hình, điện ảnh, âm nhạc)

- Lý thuyết văn học


Trình độ ngoại ngữ:

- Tiếng Anh: CEFR C1 (IELTS Academic 7.0)

- Tiếng Pháp:CERR C2 (Ngôn ngữ giảng dạy và nghiên cứu)

- La Tinh: Trung cấp

II. CÁC GIẢI THƯỞNG, HỌC BỔNG

-       Học bổng toàn phần

Séjour professionnel về Dịch văn học tại Paris

Do Trung tâm sách quốc gia Pháp tại Paris cấp

Paris, Pháp     Tháng 7/2014

-       Học bổng toàn phần

Chuỗi hội thảo Dịch giả văn học Việt Nam

Do Institut Francais de Hanoi cấp

Hà Nội, Việt Nam        Từ 9/2013 đến 6/2014

-       Học bổng toàn phần

Chương trình Thạc Sĩ Văn học tại Paris-Sorbonne

Do Agence Universitaire de la Francophonie (chính phủ Pháp) cấp

Paris, Pháp     Năm 2012-2013

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TT

Thời gian

Tên chương trình

1

11.2014

Journées Scientifiques pour les jeunes chercheurs Asie-Pacifique
Hanoi

2

6.2014 – 7.2014

Séjour professionnel de jeunes traducteurs littéraires

Centre National du Livre Paris

3

5.2014

Formation de formateurs en Communication Interculturelle

AUF – DHKHXH&NV TPHCM 

4

9.2013 – 6.2014

Séminaire de jeunes traducteurs littéraires

Institut Français Hanoi

5

12.2013

Formation à la Direction de recherche

CREFAP – DHSP TPHCM

6

7.2011

Université d’été pour les enseignants

DH Can Tho

7

9.2010

Séminaire Littérature Belge

DHSP TPHCM

8

2010

Séminaire Phonétique corrective

DH Danang

9

 

 

 

IV. THAM GIA LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC/ VIỆN/ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THEO LỜI MỜI

TT

Thời gian

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

1

2014

Tham luận : Đọc nữ quyền luận tác phẩm của Linda Lê

Bàn tròn Các nữ văn sĩ châu Âu, Những ngày văn học châu Âu

EUNIC – Liên minh châu Âu tổ chức

Hà Nội, Việt Nam

2

2014

Diễn giả hội thảo : Ngôn ngữ mô tả của Saint-Exupéry

Institut français và Lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam tổ chức

IDECAF TPHCM, Việt Nam

3

2012

 

Đại biểu Liên Hoan Thơ Châu Á Thái Bình Dương Lần Thứ Nhất

Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức

Hà Nội – Hạ Long, Việt Nam

4

2011

 

Đại biểu Hội Nghị Viết Văn Trẻ Toàn Quốc

Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức

Hà Nội – Tuyên Quang, Việt Nam

5

2011

 

Diễn giả hội thảo : Cấu trúc tiểu thuyết Alexandre et Alestria de Shan Sa

Đại học Hoa Sen

TPHCM, Việt Nam

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.