LỊCH HỌC ONLINE

Gửi các em sinh viên, đặc biệt là năm 3 và năm 4
Khoa gửi đến các em lịch học online các môn học sau: 
1. Môn: Poésie 2
Giảng viên: TS Phạm Văn Quang. 
Thời gian: Sáng thứ 6 bắt đầu 10/04/2020
2. Môn: Văn học Pháp ngữ và so sánh.
Giảng viên: TS Phạm Văn Quang. 
Thời gian: Sáng thứ 3 bắt đầu từ 07/04/2020
Lưu ý: Hai môn của thầy Quang,các em sinh viên vui lòng liên lạc  trực tiếp với giảng viên qua email: quangpv@hcmussh.edu.vn để đăng ký tham gia lớp. 

3. Môn: Roman 2
Giảng viên: TS Nguyễn Bạch Quỳnh Chi
Thời gian: Bắt đầu từ chiều thứ 3 ngày 14/04/2020
4. Môn: Littérature française 1 - Roman 
Giảng viên: TS Nguyễn Bạch Quỳnh Chi
Thời gian: Bắt đầu từ chiều thứ 2 ngày 13/04/2020 và Chiều thứ 4 ngày 15/04/2020
Lưu ý: Hai môn của thầy Quang, chỉ Lớp trưởng 2 lớp liên hệ trực tiếp với giảng viên qua email: nguyenbachquynhchi@hcmussh.edu.vn để giảng viên hướng dẫn cách tham gia lớp học trực tuyến. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.