Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1, năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

      KHOA NGỮ VĂN PHÁP

            ----------------------

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

HỌC KỲ

 

STT

 

TÊN MÔN HỌC

 

MMH

 

SỐ TC

 

SỐ TIẾT

MÔN HỌC

 

GHI CHÚ

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

 

HK I (NĂM I)

1

Compréhension Orale 1 (Nghe hiểu 1)

NVP065

2

60

x

 

 

2

Expression Orale 1 (Nói 1)

NVP069

2

60

x

 

 

3

Compréhension Ecrite 1 (Đọc hiểu 1)

NVP073

2

60

x

 

 

4

Expression Ecrite 1 (Viết 1)

NVP077

2

60

x

 

 

 

HK III (NĂM 2)

5

Compréhension Orale 3 (Nghe hiểu 3)

NVP067

2

60

x

 

 

6

Expression Orale 3 (Nói 3)

NVP071

2

60

x

 

 

7

Compréhension Ecrite 3 (Đọc hiểu 3)

NVP075

2

60

x

 

 

8

Expression Ecrite 3 (Viết 3)

NVP079

2

60

x

 

 

 

 

 

HK V (NĂM 3)

9

Traduction 2 (Biên dịch 2)

NVP084

2

60

x

 

 

10

Syntaxe (Cú pháp học)

NVP087

3

45

x

 

 

11

Théatre 1 (Kịch 1)

NVP048

2

30

x

 

 

12

Histoire et Géo françaises (Đại cương về nước Pháp)

NVP099

2

30

x

 

 

13

Le français du tourisme (Tiếng Pháp du lịch)

NVP092

2

30

 

x

 

14

Poésie 1 (Thơ 1)

NVP027

2

30

x

 

 

15

Le français des communications professionnelles (Tiếng Pháp văn phòng)

NVP082 2
30

x

 

 

 

 

HK VII (NĂM 4)

16

Sémantique (Ngữ nghĩa học)

NVP033

2

30

x

 

 

17

Interprétation 1 (Phiên dịch 1)

NVP025

2

30

x

 

 

18

Civilisation 4 (Văn minh Pháp 4)

NVP005

2

30

x

 

 

19

Théatre 2 (Kịch 2)

NVP049

2

30

x

 

 

20

Vie Artistique (Đời sống nghệ thuật Pháp)

NVP064

2

30

 

x

 

21

TD Horslab 4 (Thực hành nói 4)

NVP039

2

30

x

 

 

22

Roman 3 (Tiểu thuyết 3)

NVP032

2

30

x

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.