Chương trình HB tài trợ của WCCC năm 2016

 

Chương trình HB tài trợ của WCCC năm 2016

Chương trình Học bổng tài trợ của WCCC năm 2016

Số lượng học bổng: 49 suất

Từ năm 2014, Trường có nhận được một nguồn tài trợ học bổng thường niên từ tổ chức World Citizens Commemorative Centre For Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC) cho sinh viên của Trường. Thông tin chi tiết như sau: 
Số lượng học bổng: 49 suất gồm
+ 26 suất dành cho sinh viên có điểm học tập và rèn luyện cao nhất của khoa/ bộ môn (5.516.000 đ/ suất tương đương với 250 USD); 
+ 23 suất dành cho sinh viên diện mồ côi, khuyết tật, khó khăn (2.375.000/ suất tương đương với 107,5 USD)

TIÊU CHUẨN:
I. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Là sinh viên có điểm trung bình học tập và rèn luyện cao nhất của Khoa/ bộ môn; Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2015 – 2016; 
Hồ sơ gồm có:
1. 01 Đơn xin tham gia nhận học bổng WCCC năm 2016 (theo mẫu);
2. 01 Bảng điểm năm học 2015 – 2016 (02 học kỳ) có xác nhận của nhà trường;
3. 01 Bảng điểm rèn luyện năm học 2015 – 2016, có xác nhận của nhà trường. (sinh viên không phải nộp phiếu này)
II. Học bổng dành cho sinh viên khuyết tật, mồ côi, khó khăn:
- Sinh viên có điểm trung bình từ 7.0 trở lên (đối với diện khuyết tật ≥ 6.50)
Hồ sơ gồm có:
1. 01 Đơn xin tham gia nhận học bổng WCCC năm 2016 (tải mẫu);
2. 01 Bảng điểm năm học 2015 – 2016 (02 học kỳ) có xác nhận của nhà trường;
3. Giấy xác nhận đối tượng là sinh viên khuyết tật/ diện mồ côi/ hoản cảnh khó khăn (ưu tiên diện mồ côi/ khuyết tật);
Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ môn xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 23 tháng 9 năm 2016.

>> Xem văn bản.

 
Lưu ý: SV nộp hồ sơ về Khoa trước ngày 19/09 2016 để Khoa lập danh sách gửi lên Trường.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.