Giới thiệu sách: Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hoá

Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hoá được dịch và xuất bản từ nguyên bản tiếng Pháp tác phẩm Le Vietnam. Une histoire de transferts culturels (Nhà xuất bản Demopolis, Paris, 2015)  do Hoai Huong Aubert-Nguyen và Michel Espagne chủ biên. Sách do nhóm dịch giả: Phạm Văn Quang, Phạm Anh Tuấn, Đinh Hồng Phúc, Võ Thị Ánh Ngọc và Ninh Thị Sinh chuyển ngữ.

  

[...]Tính đặc trưng của tổng thể những nghiên cứu này là chủ yếu dựa trên một lối tiếp cận chuyển giao, không phải một phương pháp luận so sánh thuần túy giữa hai thực thể văn hóa như nhiều nghiên cứu thường gặp. Từ tiếp cận mang tính bình đẳng và qua lại như thế, một loại cấu hình mới của lịch sử sẽ được khai mở, cần thiết cho sự hiểu biết những hiện tượng lưu chuyển văn hóa trong bối cảnh hiện tại. Hơn nữa, ở bình diện khoa học xã hội và nhân văn, tiếp cận chuyển giao văn hóa như trong trường hợp các nghiên cứu ở đây sẽ soi sáng một cách rõ nét nhất cho độc giả đương đại những câu chuyện của mỗi dân tộc ở mỗi điểm tiếp xúc, đồng thời cho phép tái tạo căn tính từ những hình thức du nhập và tái diễn giải. Việt Nam là một thực địa phong phú, chúng ta có thể quan sát từ đây một chân trời xuyên quốc gia, không chỉ ở phạm vi những quan hệ truyền thống và lịch sử mà còn hướng đến những đối thoại và chuyển giao tri thức và khoa học. Đó phải chăng là lời mời gọi hấp dẫn cho những nghiên cứu tiếp theo từ gác độ chuyển giao văn hóa? (Trích lời giới thiệu)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.