Cơ cấu tổ chức và nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Khoa Ngữ văn Pháp gồm:

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể: Công đoàn Khoa Ngữ văn Pháp

2. Chính quyền:

  • Trưởng Khoa phụ trách chung
  •  Phó trưởng Khoa phụ trách công tác Đào tạo-CTSV- NCKH-HTQT
  •  Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ - Dịch thuật
  •  Trưởng Bộ môn Văn học - Văn hóa
  •  Trưởng Bộ môn Thực hành Tiếng
  •  Các giảng viên
  •  Các chuyên viên

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

II. Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC

PHỤ TRÁCH

EMAIL

 

1

TS. Nguyễn Bạch Quỳnh Chi

Trưởng Khoa

- Phụ trách chung, điều hành hoạt động Khoa

-Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Khoa theo nhiệm vụ được giao;

-Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa

nguyenbachquynhchi@hcmussh.edu.vn

 

2

TS. Lê Hồng Phước

Phó Trưởng Khoa

-Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác Đào tạo, Công tác SV- NCKH-HTQT.

-Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa

-Chủ tịch Công đoàn Khoa.

-Cố vấn học tập Khoa

-GVCN

lehongphuoc@hcmussh.edu.vn

 

3

TS. Nguyễn Văn Hoàng

Tổ trưởng Bộ môn Ngôn ngữ - Dịch thuật

-Giảng dạy

-Phụ trách Tổ Bộ môn Ngôn ngữ- Dịch thuật

-Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa

-GVCN

nguyenvanhoang@hcmussh.edu.vn

 

 

4

TS. Phạm Văn Quang

Tổ Trưởng Bộ môn Văn học – Văn hóa

-Giảng dạy

-Phụ trách Tổ Bộ môn Văn học-Văn hóa

-Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa

- Chỉ đạo hoạt động website của Khoa

-GVCN

quangpv@hcmussh.edu.vn

 

 

5

TS. Võ Thị Ánh Ngọc

Tổ trưởng Bộ môn Thực hành tiếng

-Giảng dạy

-Phụ trách Tổ Bộ môn Thực hành tiếng.

-Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa

-GVCN

vtanhngoc@hcmussh.edu.vn

 

 

6

Ths. Đặng Trương

Hoàng Phượng

Giảng viên

-Giảng dạy

-GVCN

dangtruonghoangphuongflf@hcmussh.edu.vn

Tạm nghỉ từ tháng 07/2018-06/2019

7

TS. Lê Ngọc Báu

Giảng viên

-Giảng dạy

-Thư kýHội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa

-GVCN

lengocbau@hcmussh.edu.vn

 

8

TS. Hồ Thị Tố Nga

Giảng viên

-Giảng dạy

-GVCN

hothitonga@hcmussh.edu.vn

 

9

Ths. Diệp Thanh Hoài

Giảng viên

-Giảng dạy

-GVCN

diepthanhhoai@hcmussh.edu.vn

Đang học NCS tại Pháp

10

Ths. Đoàn Mỹ Linh Chi

Giảng viên

-Giảng dạy

-Phó chủ tịch Công đoàn Khoa

-Cố vấn học tập Khoa

-GVCN

linhchidoan@hcmussh.edu.vn

 

 

11

Ths. Nguyễn Vũ Hưng

Giảng viên

-Giảng dạy

-GVCN

nguyen.vuhung@hcmussh.edu.vn

 

Đang học NCS tại Pháp

12

CN. Trần Thị Hương

Chuyên viên

-Thư ký Khoa, phụ trách công tác văn thư lưu trữ cho hệ đào tạo Đại học và SĐH.

-Cán bộ chuyên trách ĐBCL Khoa.

-Giáo vụ hệ Đại học.

-Ủy viên BCH Công đoàn Khoa.

songhuong@hcmussh.edu.vn

 

 

13

CN. Đàm Lê Việt Tính

Chuyên viên phục vụ đào tạo-NCKH

-Trợ giảng

-Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

damviettinh@hcmussh.edu.vn

 

Đang học tại Canada

14

CN. Lê Lan Anh

Chuyên viên phục vụ đào tạo-NCKH

-Trợ giảng

-Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

lananh.fr@hcmussh.edu.vn

 

Đang học tại Pháp

15

CN. Nguyễn Văn Lợi

Chuyên viên

-Giáo vụ hệ Sau đại học

-Phụ trách công tác văn thư lưu trữ cho hệ đào tạo Sau Đại học

-Phụ trách công tác webmaster

nguyenloi@hcmussh.edu.vn

 

 

16

CN. Trần Nhật Duy

Chuyên viên phục vụ đào tạo-NCKH

-Trợ giảng

-Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

-Trợ lý công tác sinh viên

-Trực Trung tâm tư liệu Khoa

trannhatduy@hcmussh.edu.vn

 

 

17

CN. Khúc Hiền

Chuyên viên phục vụ đào tạo-NCKH

-Trợ giảng

-Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Trợ lý công tác NCKH

-Trực Trung tâm tư liệu Khoa

khuchien@hcmussh.edu.vn

 

 

   

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.